в Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2019-2020 година

Дана и час на публикуване:2019-08-02 10:42:14

„Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2019-2020 година“


Индивидуален номер на процедурата: 0005235

Вид поцедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг

Прогнозна стойност: 54000.00 лв. без ДДС

Код съгласно ласификатора на ОП (CPV): 15100000, 15300000, 15500000, 15800000


Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 16:00:00


ДОКУМЕНТИ