за първи срок на учебната 2023 – 2024 година

Понеделник

ЧасII аII б
1.математикабългарски език и литература
2.български език и литератураанглийски език
3.български език и литературабългарски език и литература
4.технологии и предприемачествоматематика
5.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОфизическо възпитание и спорт
6.  

Вторник

ЧасII аII б
1. български език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематика
4.физически възпитание и спортмузика
5.час на класаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
6.  

Сряда

ЧасII аII б
1.български език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематика
4.музикаизобразително изкуство
5.английски език ИУЧчас на класа
6.  

Четвъртък

ЧасII аII б
1.родинознаниеродинознание
2.математикаанглийски език
3.английски езикматематика
4.български език и литературабългарски език и литература
5.изобразително изкуствофизическо възпитание и спорт
6.  

Петък

ЧасII аII б
1.математикаматематика – ИУЧ
2.математика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.български език и литература – ИУЧмузика
4.музикаанглийски език ИУЧ
5.физическо възпитание и спорттехнологии и предприемачество
6.