за втори срок на учебната 2021 – 2022 година

Понеделник

ЧасII аII бII в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематикаматематика
4.физическо възпитание и спортфизическо възпитание и спортфизическо възпитание и спорт
5.час на класачас на класачас на класа
6.   

Вторник

ЧасII аII бII в
1. български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.околен святоколен святоколен свят
4.музикаттехнологии и предприемачествотехнологии и предприемачество
5.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОмузикафизическо възпитание и спорт
6.   

Сряда

ЧасII аII бII в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.английски езикматематикаматематика
3.математикамузикаанглийски език
4.технологии и предприемачествоанглийски езикмузика
5.физическо възпитание и спортанглийски език ИУЧспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
6.   

Четвъртък

ЧасII аII бII в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематикаматематика
4.музикаизобразително изкуствомузика
5.изобразително изкуствоспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОизобразително изкуство
6.   

Петък

ЧасII аII бII в
1.английски езикбългарски език и литература – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
2.английски език ИУЧматематика – ИУЧматематика – ИУЧ
3.български език и литература – ИУЧанглийски езикизобразително изкуство
4.математика – ИУЧизобразително изкуствоанглийски език
5.изобразително изкуствофизическо възпитание и спортанглийски език ИУЧ
6.