за първи срок на учебната 2022 – 2023 година

Понеделник

ЧасII аII б
1.български език и литератураматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикабългарски език и литература
4.музикамузика
5.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОчас на класа
6.  

Вторник

ЧасII аII б
1. английски езикматематика
2.български език и литератураанглийски език
3.математикабългарски език и литература
4.физически възпитание и спортбългарски език и литература
5.час на класаизобразително изкуство
6.  

Сряда

ЧасII аII б
1.родинознаниематематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.български език и литературабългарски език и литература
4.математикатехнологии и предприемачество
5.изобразително изкуствофизическо възпитание и спорт
6.  

Четвъртък

ЧасII аII б
1.български език и литератураматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикародинознание
4.английски езикфизическо възпитание и спорт
5.музикаанглийски език
6.  

Петък

ЧасII аII б
1.математика – ИУЧматематика – ИУЧ
2.български език и литература – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.физическо възпитание и спортмузика
4.технологии и предприемачествоанглийски език ИУЧ
5.английски език ИУЧспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
6.