През 1963г в гр. Омуртаг посреща своите ученици новооткритото Първо основно училище „Христо Смирненски”. До 1981г училището дава основно образование /8 клас/ на много ученици, а след това се преобразува в начално училище.

Училището предлага качествено и достъпно образование в приятна атмосфера и постоянно подобряваща се материално-техническа база. Разполага с модерен и обновен компютърен кабинет и специалисти, които водят качествено обучение на малките ученици. Кабинетът по безопасност на движението е свободен, достъпен и оборудван с всичко необходимо за да могат учениците да придобият така нужните им знания и опит. За развитието на чуждоезиковите умения на възпитаниците се грижат специалисти по английски език, които провеждат обучението в специализиран кабинет. Носители на много музикални награди са певците от вокална група „Магия”, които провеждат репетициите си в кабинета по музика в училището. Училището разполага с уютни, чисти и приветливи класни стаи оборудвани с модерна мултимедийна техника.

В Първо Начално училище учениците имат възможност да получат повече информация, да разширяват своите знания, да развиват умения и потребност от непрекъснато усъвършенстване, защото тук работят клубове, в които е организирано свободното им време. През тази учебна година работят клубовете „Мажоретен състав”, „Състав за народни танци”, „Училищна телевизия” и „Волейбол”.

В нашето училище се трудят ентусиазирани педагози с висока професионална квалификация. От няколко години в училището е въведен целодневен процес на обучение по проект на МОН за подобряване на качеството на образованието.

През всичките тези години училището се утвърди като демократично, модерно, авторитетно и предпочитано учебно заведение в община Омуртаг.