за първи срок на учебната 2023 – 2024 година

Понеделник

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематикаматематика
4.човекът и обществоточовекът и природатачовекът и обществото
5.музикамузикамузика
6.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОчас на класачас на класа

Вторник

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.физическо възпитание и спортбългарски език и литературабългарски език и литература
3.български език и литератураанглийски езикматематика
4.английски езикматематикачовекът и природата
5.математикатехнологии и предприемачествомузика
6.човекът и природатакомпютърно моделиранеанглийски език

Сряда

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.изобразително изкуствофизическо възпитание и спортматематика
4.математикаматематикачовекът и природата
5.технологии и предприемачествочовекът и обществотоизобразително изкуство
6.час на класаизобразително изкуствоспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

Четвъртък

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературабългарски език и литератураанглийски език
2.математикаматематикафизическо възпитание и спорт
3.човекът и природатафизическо възпитание и спортбългарски език и литература
4.физическо възпитание и спортизобразително изкуствоматематика
5.изобразително изкуствоанглийски езиктехнологии и предприемачество
6.английски езикспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОизобразително изкуство

Петък

ЧасIV аIV бIV в
1. английски езикчовекът и природатафизическо възпитание и спорт
2.математика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧанглийски език
3.български език и литература – ИУЧанглийски езикматематика – ИУЧ
4.музикаматематика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
5.компютърно моделиранемузикакомпютърно моделиране