за първи срок на учебната 2022 – 2023 година

Понеделник

ЧасIV аIV бIV в
1.математикабългарски език и литератураматематика
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.български език и литератураматематикабългарски език и литература
4.технологии и предприемачествоанглийски езиктехнологии и предприемачество
5.английски езиктехнологии и предприемачествомузика
6.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОчас на класаанглийски език

Вторник

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.физическо възпитание и спортматематикаанглийски език
4.математикамузикафизическо възпитание и спорт
5.музикаанглийски езикматематика
6.английски езикспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОчас на класа

Сряда

ЧасIV аIV бIV в
1.човекът и обществотоматематикаматематика
2.български език и литератураизобразително изкуствобългарски език и литература
3.математикаизобразително изкуствобългарски език и литература
4.компютърно моделиранебългарски език и литератураизобразително изкуство
5.музикафизическо възпитание и спортизобразително изкуство
6.час на класачовекът и природатаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

Четвъртък

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературабългарски език и литератураматематика
2.математикабългарски език и литературафизическо възпитание и спорт
3.български език и литературафизическо възпитание и спортбългарски език и литература
4.изобразително изкуствоматематикачовекът и природата
5.изобразително изкуствочовекът и природатакомпютърно моделиране
6.човекът и природатакомпютърно моделиранечовекът и обществото

Петък

ЧасIV аIV бIV в
1. математика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧанглийски език
2.английски езикматематика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.български език и литература – ИУЧанглийски езикматематика – ИУЧ
4.човекът и природатачовекът и обществоточовекът и природата
5.физическо възпитание и спортмузикамузика