за втори срок на учебната 2021 – 2022 година

Понеделник

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературачовекът и обществотобългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.английски езикбългарски език и литератураматематика
4.музикаматематикамузика
5.математикаанглийски езиктехнологии и предприемачество
6.час на класамузикачас на класа

Вторник

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литератураматематикафизическо възпитание и спорт
2.български език и литературафизическо възпитание и спортбългарски език и литература
3.математикаанглийски езикбългарски език и литература
4.физическо възпитание и спортбългарски език и литератураматематика
5.английски езикбългарски език и литератураматематика – ИУЧ
6.компютърно моделиранечас на класаанглийски език

Сряда

ЧасIV аIV бIV в
1.български език и литературачовекът и природатабългарски език и литература
2.математикаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОматематика
3.човекът и природатаматематикаизобразително изкуство
4.физическо възпитание и спортизобразително изкуствочовекът и природата
5.изобразително изкуствобългарски език и литературакомпютърно моделиране
6.математика – ИУЧбългарски език и литератураспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

Четвъртък

ЧасIV аIV бIV в
1.човекът и обществотоанглийски езикматематика
2.български език и литератураматематикафизическо възпитание и спорт
3.математикафизическо възпитание и спортбългарски език и литература
4.английски езикматематика – ИУЧбългарски език и литература
5.технологии и педприемачествобългарски език и литературачовекът и природата
6.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОкомпютърно моделиранеанглийски език

Петък

ЧасIV аIV бIV в
1. човекът и природатачовекът и природатафизическо възпитание и спорт
2.физическо възпитание и спортматематика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.български език и литературабългарски език и литература – ИУЧматематика – ИУЧ
4.математика – ИУЧтехнологии и предприемачествочовекът и обществото
5.български език и литература – ИУЧфизическо възпитание и спортанглийски език