2022-2023 учена година

класучителден от седмицатачасмясто
І аГалина Благовасряда6класна стая
І бСтелияна Атанасовасряда6класна стая
ІІ аРумяна Манчевачетвъртък6класна стая
ІІ бЦветелинка Борисовачетвъртък6класна стая
ІІІ аБорислав Атанасовчетвъртък5класна стая
ІІІ бСветла Стайковачетвъртък7класна стая
ІІІ вДжумазие Чобанвторник5класна стая
ІV аВеско Тошеввторник5класна стая
ІV бНигяр Адемовапетък6класна стая
ІV вГеорги Георгиевсряда6класна стая
Анелия Андоновасряда15.00кабинет по английски език