Google PlusFacebook

Първо НУ Христо Смирненски

Начално училище в град Омуртаг

       От 2.12.2021 г. /четвъртък/ учениците ще посещават присъствено учебните занятия само след направен антигенен тест, при съгласие на родителите над 50 % от паралелката.

     Учениците, чиито родители не желаят децата им да бъдат тествани ще се обучават електронно от разстояние през платформата Microsoft Teams.

    За подробни указания се свържете с класния ръководител.