За учебната 2021 – 2022 година

ПРЕДИ ОБЯД

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГУПИТЕ ЗА ЦОУД В УЧИЛИЩЕТО

СЛЕД ОБЯД

ЧасI и II класПродължителностМеждучасие
1 час12.10 – 12.4535минути12.45 – 13.00
2 час13.00 – 13.3535минути13.35 – 13.45
3 час13.45 – 14.2035 минути14.20 – 14.30
4 час14.30 – 15.0535 минути15.05 – 15.15
5 час15.15 – 15.5035 минути15.50 – 16.00
6 час16.00 – 16.3535 минути
ЧасIII и IV класПродължителностМеждучасие
1 час12.30 – 13.1040 минути13.10 – 13.30
2 час13.30 – 14.1040 минути14.10 – 14.20
3 час14.20 – 15.0040 минути14.40 – 15.10
4 час15.10 – 15.5040 минути15.50 – 16.00
5 час16.00 – 16.4040 минути16.40 – 16.50
6 час16.50 – 17.3040 минути