за втори срок на учебната 2021 – 2022 година

Понеделник

ЧасIII аIII бIII в
1.английски езикматематикаматематика
2.български език и литературабългарски език и литератураанглийски език
3.математикабългарски език и литературабългарски език и литература
4.български език и литератураанглийски езикбългарски език и литература
5.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОизобразително изкуствомузика
6.изобразително изкуствочас на класаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

Вторник

ЧасIII аIII бIII в
1.български език и литературабългарски език и литератураанглийски език
2.български език и литератураанглийски езикматематика
3.музикатехнологии и предприемачествофизическо възпитание и спорт
4.английски езикбългарски език и литературатехнологии и предприемачество
5.технологии и предприемачествоматематикабългарски език и литература
6.човекът и природатаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОчас на класа

Сряда

ЧасIII аIII бIII в
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематикафизическо възпитание и спорт
4.човекът и обществотокомепютърно моделиранечовекът и природата
5.физическо възпитание и спортчовекът и природатачовекът и обществото
6.час на класамузикамузика

Четвъртък

ЧасIII аIII бIII в
1.математикабългарски език и литература – ИУЧматематика
2.английски езикбългарски език и литературабългарски език и литература
3.български език и литератураанглийски езикизобръзително изкуство
4.музикафизическо възпитание и спортбългарски език и литература
5.български език и литература – ИУЧчовекът и обществотоанглийски език
6.изобразително изкуствоизобразително изкуствокомпютърно моделиране

Петък

ЧасIII аIII бIII в
1.човекът и обществотобългарски език и литература – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
2.български език и литература – ИУЧматематика – ИУЧматематика – ИУЧ
3.компютърно моделиранефизическо възпитание и спортчовекът и обществото
4.математика – ИУЧчовекът и обществотобългарски език и литература – ИУЧ
5.физическо възпитание и спортмузикаизобразително изкуство
6.