за първи срок на учебната 2022 – 2023 година

Понеделник

ЧасIII аIII бIII в
1.български език и литературабългарски език и литератураанглийски език
2.английски езикбългарски език и литературабългарски език и литература
3.български език и литератураанглийски езикбългарски език и литература
4.математикаматематикаматематика
5.изобразително изкуствоизобразително изкуствоизобразително изкуство
6.час на класачас на класачас на класа

Вторник

ЧасIII аIII бIII в
1.математикабългарски език и литератураматематика
2.физическо възпитание и спортбългарски език и литературабългарски език и литература
3.български език и литературафизическо възпитание и спортбългарски език и литература
4.български език и литератураматематикачовекът и обществото
5.човекът и обществоточовекът и обществотоспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
6.музикаизобразително изкуствомузика

Сряда

ЧасIII аIII бIII в
1.английски езикбългарски език и литературабългарски език и литература
2.математикафизическо възпитание и спортанглийски език
3.български език и литератураанглийски езикфизическо възпитание и спорт
4.физическо възпитание и спортматематикабългарски език и литература
5.български език и литературачовекът и природатаматематика
6.човекът и природатакомпютърно моделиранечовекът и природата

Четвъртък

ЧасIII аIII бIII в
1.английски езикбългарски език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литературатехнологии и предприемачество
3.технологии и предприемачествоматематикаанглийски език
4.математикатехнологии и предприемачествофизическо възпитание и спорт
5.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОанглийски езикматематика
6.изобразително изкуствоспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОизобразително изкуство

Петък

ЧасIII аIII бIII в
1.физическо възпитание и спортчовекът и обществотобългарски език и литература – ИУЧ
2.човекът и обществотобългарски език и литература – ИУЧфизическо възпитание и спорт
3.български език и литература – ИУЧфизическо възпитание и спортматематика – ИУЧ
4.математика – ИУЧматематика – ИУЧчовекът и обществото
5.компютърно моделиранемузикакомпютърно моделиране
6.