за първи срок на учебната 2023 – 2024 година

Понеделник

ЧасIII аIII б
1.математикаматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.английски езикбългарски език и литература
4.български език и литератураанглийски език
5.човекът и обществотомузика
6.изобразително изкуствочас на класа

Вторник

ЧасIII аIII б
1.английски езикматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.физическо възпитание и спортчовекът и обществото
4.математикафизическо възпитание и спорт
5.български език и литератураанглийски език
6.час на класаспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

Сряда

ЧасIII аIII б
1.български език и литератураматематика
2.математикабългарски език и литература
3.човекът и обществотобългарски език и литература
4.физическо възпитание и спортанглийски език
5.музикафизическо възпитание и спорт
6.английски езикизобразително изкуство

Четвъртък

ЧасIII аIII б
1.български език и литератураматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.технологии и предприемачествобългарски език и литература
4.математикатехнологии и предприемачество
5.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОчовекът и природата
6.изобразително изкуствоизобразително изкуство

Петък

ЧасIII аIII б
1.човекът и природатаматематика – ИУЧ
2.физическо възпитание и спортчовекът и обществото
3.български език и литература – ИУЧфизическо възпитание и спорт
4.математика – ИУЧкомпютърно моделиране
5.компютърно моделиранебългарски език и литература – ИУЧ
6.