за II срок на учебната 2021 – 2022 година

Понеделник

часI аI б
1.математикаматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.български език и литературабългарски език и литература
4.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОмузика
5.музикачас на класа
6.  

Вторник

часI аI б
1.български език и литератураматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикабългарски език и литература
4.изобразително изкуствофизическо възпитание и спорт
5.час на класаизобразително изкуство
6.  

Сряда

часI аI б
1.математикаматематика
2.български език и литературабългарски език и литература
3.български език и литературабългарски език и литература
4.физическо възпитание и спорттехнологии и предприемачество
5.технологии и предприемачество 
6.  

Четвъртък

часI аI б
1. родинознаниематематика
2.математикародинознание
3.български език и литературабългарски език и литература
4.музикафизическо възпитание и спорт
5.изобразително изкуствоизобразително изкуство
6.  

Петък

часI аI б
1.математика – ИУЧматематика – ИУЧ
2.български език и литература – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.физическо възпитание и спортмузика
4.английски език ИУЧспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
5. английски език ИУЧ
6.