за I срок на учебната 2022 – 2023 година

Понеделник

часI аI б
1.български език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематика
4.спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУОизобразително изкуство
5.музикафизическо възпитание и спорт
6.  

Вторник

часI аI б
1.български език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематика
4.родинознаниемузика
5.физическо възпитание и спортчас на класа
6.  

Сряда

часI аI б
1.български език и литературабългарски език и литература
2.български език и литературабългарски език и литература
3.математикаматематика
4.технологии и предприемачествотехнологии и предприемачество
5.час на класа 
6.  

Четвъртък

часI аI б
1. български език и литературабългарски език и литература
2.английски език ИУЧматематика
3.математикаанглийски език ИУЧ
4.изобразително изкуствоизобразително изкуство
5.музикафизическо възпитание и спорт
6.  

Петък

часI аI б
1.математика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
2.български език и литература – ИУЧматематика – ИУЧ
3.изобразително изкуствородинознание
4.физическо възпитание и спортспортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО
5. музика
6.