в Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2018-2019 година

Дата и час на публикуване: 2018-06-18 13:18:46

Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2018-2019 година


Индивидуален номер на процедурата: 0003848

Вид поцедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг

Прогнозна стойност: 54000.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15300000, 15500000, 15800000


Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 16:00:00


ДОКУМЕНТИ