в Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2017-2018 година

Дана и час на публикуване:2017-07-04 11:27:03

Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски“, град Омуртаг за учебната 2017-2018 година


Индивидуален номер на процедурата: 0002561

Вид поцедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг

Прогнозна стойност: 52000.00 лв. без ДДС


Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-13 16:00:00


ДОКУМЕНТИ