Първо НУ Христо Смирненски
Начално училище в град Омуртаг

допълнителна лятна работа

декларация-съгласие

Уважаеми родители, започва допълнителна лятна работа по различни учебни предмети.

Декларация за информирано съгласие можете да изтеглите тук.

За подробности се свържете с класния си ръководител.