Първо НУ Христо Смирненски
Начално училище в град Омуртаг

Новини

Уважаеми родители,

    Стартира записването на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година. Извънредните обстоятелства налагат по-различна организация на процедурата по записване. През месец май от 11.05.2020 г. до 29.05.2020 г. ще се приемат документи за записване в 1 клас / 1 етап/ в деловодството на училището или по пощата. Със заповед № 582-377/30.03.2020 на директора е утвърден график на дейностите по записване на първокласниците:

 График за прием в 1 клас

 Необходимите образци на документи можете да изтеглите тук или да получите в деловодството на училището, при спазване на мерките за безопасност:

Декларация за лични данни

Заявление І клас 2020

Заявление за избираем и факултативен час 1 клас

Заявление за целодневно обучение

 

Ст. Борисов

Директор на I У гр. Омуртаг

 

допълнителна лятна работа

допълнителна лятна работа