Първо НУ Христо Смирненски
Начално училище в град Омуртаг

Новини

    Уважаеми родители и ученици,

    със Заповед РД-01-124 от 13.03.2020 година на Министъра на здравеопазването се прекратяват учебните занятия в училищата до 29.03.2020 година.

    Указанията на министерството на образованието и науката са да бъде въведено дистанционно обучение за учениците.

    В понеделник 16.03.2020 г. класните ръководители ще се свържат с вас чрез фейсбук групата ви или по телефон, с подробни указания, как ще се провежда дистанционното обучение.

    При промяна на обстоятелствата и сроковете ще бъдете уведомени чрез фейсбук групата ви или по телефон.

 

Ст. Борисов

Директор на I У гр. Омуртаг

 13.03.2020 година